İlçemizde (1) Devlet Hastanesi, (1) Toplum Sağlığı Merkezi, (3 Aile Sağlığı Merkezinde 7 aile Hekimi), (5) Sağlık Evi bulunmaktadır.

İlçemiz Devlet Hastanesi 120 yataklı olup, 10 yataklı Diyaliz Ünitesi mevcuttur. Ayrıca Hastanemize entegre olarak çalışan 112 Acil Yardım İstasyonu bulunmaktadır. Bölge Hastanesi konumunda olan Devlet Hastanesi (24) Kadrolu Uzman Hekim, (9) Pratisyen Hekim, (2) Diş Hekimi olmak üzere (204) Sağlık Personeli, (42) İdari Personel ve (96) Şirket İşçisi ile hizmet vermektedir.

Hastanemizin 120 yataklı ek bina inşaatının % 90'ı tamamlanmış olup, taşınmaya hazır durumdadır. Yapılan yeni binaya taşınılması durumunda mevcut binanın da yıkılarak yeni hastane binası yapılması planlanmıştır.

İlçemizde daha önce Sağlık Ocağı olarak hizmet veren Rıdvanlı, Deregözü ve Köprücek Sağlık Ocakları Sağlık Evine dönüştürülmüştür. Çalışma usul ve esasları Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri ile koordineli olarak yürütülmektedir.